top of page

Sync Placement Portfolio

Small sample of sync placements featuring music and recordings from our clients, Richard A. Whiting, Lou Busch, Margaret Whiting, Dan Seals, The Limeliters and more. 

The_Simpsons_in_Plusaversary_poster.webp
MV5BZDAyMWIyZTktODY3Yi00NGMzLTgxM2ItY2UzNTZhZjZlZWRjXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ__._V1_FMjpg
Screen Shot 2022-01-04 at 2.55.11 PM.png
ems.jpg
Hollywood-2020.jpg
EhUsM6MXkAYg9gz.webp
MV5BNjk4MzVlM2UtZGM0ZC00M2M1LThkMWEtZjUyN2U2ZTc0NmM5XkEyXkFqcGdeQXVyOTAzMTc2MjA_._V1_.jpg
ray-donovan-tv-movie-poster-1000778213.jpg
Boardwalk_Empire_TV_Series-978465311-large.jpg
MV5BYmVlNWJkZWYtYmJkMy00YTZlLTgwODMtZjVmOGMzMmM1ZTk2XkEyXkFqcGdeQXVyMTAyMjQ3NzQ1._V1_.jpg
p10388799_b_h9_af.jpg
MV5BZDg1YmI4ZmUtMjNhYS00YWY5LTk0MGQtODI5MGMzNTI4MzYxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ__._V1_.jpg
MV5BOWNlMjBjZTUtNThiNy00OTkxLThiZTQtNTEyZDliZTM3N2Q0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMzNDExODE5._V1_.jpg
MV5BNTliYjZkMGMtNDU3NS00NzhhLWJiMDQtMzgwYWM5YzQ1ZDM0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxNjUyMDkx._V1_FMjpg
bottom of page