Sync Placement Portfolio

Small sample of sync placements featuring music and recordings from our clients, Richard A. Whiting, Lou Busch, Margaret Whiting, Dan Seals, The Limeliters and more. 

The_Simpsons_in_Plusaversary_poster.webp
MV5BZDAyMWIyZTktODY3Yi00NGMzLTgxM2ItY2UzNTZhZjZlZWRjXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ__._V1_FMjpg
Screen Shot 2022-01-04 at 2.55.11 PM.png
ems.jpg
Hollywood-2020.jpg
EhUsM6MXkAYg9gz.webp
MV5BNjk4MzVlM2UtZGM0ZC00M2M1LThkMWEtZjUyN2U2ZTc0NmM5XkEyXkFqcGdeQXVyOTAzMTc2MjA_._V1_.jpg
ray-donovan-tv-movie-poster-1000778213.jpg
Boardwalk_Empire_TV_Series-978465311-large.jpg
MV5BYmVlNWJkZWYtYmJkMy00YTZlLTgwODMtZjVmOGMzMmM1ZTk2XkEyXkFqcGdeQXVyMTAyMjQ3NzQ1._V1_.jpg
p10388799_b_h9_af.jpg
MV5BZDg1YmI4ZmUtMjNhYS00YWY5LTk0MGQtODI5MGMzNTI4MzYxXkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ__._V1_.jpg
MV5BOWNlMjBjZTUtNThiNy00OTkxLThiZTQtNTEyZDliZTM3N2Q0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMzNDExODE5._V1_.jpg
MV5BNTliYjZkMGMtNDU3NS00NzhhLWJiMDQtMzgwYWM5YzQ1ZDM0XkEyXkFqcGdeQXVyMTMxNjUyMDkx._V1_FMjpg